Пропусни това

Количка

Вашата количка е празна

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИГРАТА

Общи условия за играта:
Общи условия и правила за участие в играта в играта на PARAMIDONNA. 
I. Организатор и място на провеждане на Играта
1. Организатор на играта е фирма Диамод ЕООД.
2. Наградите в Играта се предоставят от Организатора на Играта от негово име и за негова сметка.
II. Отговорност
1. Участниците в Играта са длъжни да спазват настоящите общи условия и правила за участие в Играта описани в поста във страницата на PARAMIDONNA във Фейсбук.
2. Организаторът носи отговорност за организацията и провеждането на Играта в съответствие с разпоредбите на настоящите Общи условия.
3. Всеки Участник в Играта се индивидуализира посредством профила си във Фейсбук, който е използвал за участие в Играта. Организаторът не носи отговорност и не дължи каквото и да е обезщетение и/или неустойка на Участник в Играта и/или трето лице, чийто Фейсбук профил е използван неправомерно от Участник в Играта и/или трето лице, независимо дали съответното трето лице и/или Участник в Играта са дали или не съгласие за това.
4. Организаторът и АП Ритейл не носят отговорност при невъзможност или затруднения за участие в Играта на определени лица, поради причини от технически характер или поради каквито и да било други причини, които са извън контрола на Организатора Диамод ЕООД. 
III. Период на провеждане на Играта
1. Играта започва в 19:00 часа 19.12.2023 г. и приключва в 12:00 ч. (на обяд) на 29.12.2023 г. („Период на Играта“).
IV. Условия за участие и право на участие в Играта. Механизъм на Играта
1. Играта се провежда при спазване на настоящите Общи условия.
2. С участието си в Играта всеки Участник в Играта изрично декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и ги приема.
3. Право на участие в Играта имат лицата, които отговарят на следните изисквания („Участник/Участници“): физически лица, навършили 16-годишна възраст, които притежават самостоятелен профил във Фейсбук (Facebook account), създаден в съответствие с вътрешните правила и условия на Фейсбук (Facebook).
4. Интернет платформата Фейсбук (Facebook), посредством интернет страницата www.facebook.com не участва и не съдейства по какъвто и да е начин на Организатора за цялостната реализация, организиране и провеждане на Играта.
5.За участие в Играта е необходимо  да сложите линк до под поста с избран от вас модел от Колекция CRUISE’24 и да споделите поста за играта на вашата стена във Фейсбук.
6. Участието в играта не е обвързвано с покупка на каквато и да е стока или услуга от страна на Участниците. Броят участия в Играта на един Участник не е ограничен.
V. Награди
  1. Наградите са 5 броя ваучери х 300 лева, които ще бъдат изпратени по имейл на печелившите 5 участника. Ваучерите ще съдържат уникален код, който трябва да се приложи в количката на сайта www.paramidonna.bg и могат да се използват еднократно.
VI. Определяне на спечелилите Участници
1. Спечелилият Участник ще бъдат определен на случаен принцип чрез електронен жребий измежду всички коментари под поста на играта и след това ще бъде проверено дали са споделили поста на стената си. Ако не са спазили и две условия фирмата организатор Диамод ЕООД си запазва правото да избере друг печаливш.
3. Спечелилият Участник ще бъде уведомен за спечелването на Награда с коментар под поста на Играта във Фейсбук страницата на PARAMIDONNA.